Kullanım Şartları

Bu sözleşme WPMOD.COM sitesi aracılığı ile alınan tema veya e-ticaret paketi satın alındığında yürürlüğe girer. Sözleşmeyi satın aldığında tüm koşulları kabul etmiş olur.

Madde 1 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 MÜŞTERİ, WPMOD.COM tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının WPMOD.COM’a ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, WPMOD.COM’un hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Madde 2 – WPMOD.COM’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 WPMOD.COM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

2.2Ödemelerin yapılmaması durumunda, WPMOD.COM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

Madde 3 – GİZLİLİK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder 

Madde 4 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 5 – İPTAL

WPMOD.COM , KÜFÜR ve AŞAĞILAMA içeren destek talebi yada email sahiplerinin lisanslarını uyarı vermeksizin askıya alma yada durdurma hakkına sahiptir.

Madde 6 – İADE

Bir kullanıcının adına lisans oluşturulduktan tüm kodların karşı tarafa teslimi yapıldığı için iade mümkün değildir.

Madde 7 – DESTEK PAKETİ

Destek paketileri yıllık olarak uygulanır alınan hizmete göre hizmet bedeli farklı uygulanabilir. Destek paketlerinin fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Destek paketi içerisinde güncellemeler, kullanım bildirimleri dahildir.

Destek Paketi Harici Tutulan İşlemler

Madde 8 – Kullanılan eklentiler
Wpmod.com temaları içerisinde gelen premium eklentilerin tüm lisans hakları wpmod’a aittir çoğaltılması, dağıtması kesinlikle yasaktır. Dağıtan müşterimizin lisansları iptal edilir.